Głównej zawartości

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Sp. z o.o.
Ul. Rynek 1, 11-015 Olsztynek
NIP: 739-31-26-798
REGON: 510965375
nr KRS 0000118961

Reprezentacja:
Prezes Zarządu – Bogusław Szałko
Główna Księgowa – Grażyna Ogilbo
Władza zwierzchnia Rada Nadzorcza
Jedyny wspólnik Gmina Olsztynek

Kontakt:
Tel./fax (89) 519 21 41
Mail: